Mix
oanhhong

oanhhong

@duocsyhoangoanh

Tôi là Hoàng Oanh, dược sĩ đại học Dược Hà Nội. Tôi muốn đem đến cho bạn những thông tin về y học, dược phẩm và sức khỏe hữu ích.