@reviewpda
Review PDA
Review PDA là một Website chuyên review các phim chiếu rạp, phim lẻ nói chung là review phim điện ảnh. Chúng tôi sẽ đưa ra những đánh giá tốt nhất,chi tiết nhất
https://esperando.cc/