@thietbidienkimbinh
Điện Kim Bình
Công ty thiết bị điện Kim Bình là nhà cung cấp cho khách hàng đủ loại sản phẩm thuộc về lĩnh vực thiết bị mạng trung hạ thế, điện công nghiệp, điều khiển tự độn
https://bongphilips.vn/danh-muc/den-cao-ap/