Mix doesn't support your web browser. For a better experience, we recommend using another browser.
@thuhoai1998
Thu Hoai
Quá trình đào tạo: Đại học, Năm 2016-2020: học ngành Luật học tại Trường Đại học Luật Hà Nội, khóa 41 Năm 2020-2021: học khóa đào tạo Luật sư tại Học viện Tư