Mix doesn't support your web browser. For a better experience, we recommend using another browser.
@duyshinota
Duy Shinota
Duy Shinota sinh ra và lớn lên ở Hà Nội với gia đình có truyền thống Nho học. Ông tốt nghiệp đại học Ngoại Thương năm 2002. #Lạc_Việt_Audio #Duy_Shinota