Mix
KORNOVA-VIET DINH CU CANADA

KORNOVA-VIET DINH CU CANADA

@kornovaviet

Kornova Investments Inc. được thành lập từ năm 1988 tại Canada. Hiện nay tập đoàn Kornova có các văn phòng tại Mỹ, Canada, Korea, Hongkong, Trung Quốc, và VN