Mix doesn't support your web browser. For a better experience, we recommend using another browser.
@kornovaviet
KORNOVA-VIET DINH CU CANADA
Kornova Investments Inc. được thành lập từ năm 1988 tại Canada. Hiện nay tập đoàn Kornova có các văn phòng tại Mỹ, Canada, Korea, Hongkong, Trung Quốc, và VN