Mix doesn't support your web browser. For a better experience, we recommend using another browser.
@luatsumai1997
mai nguyễn
Từ 2015-2019: sinh viên tại Đại học Luật Hà Nội Từ 2019-2021: Chuyên viên pháp lý, Luật sư tập sự tại Công ty Luật TNHH Everest