Mix
mai nguyễn

mai nguyễn

@luatsumai1997

Từ 2015-2019: sinh viên tại Đại học Luật Hà Nội Từ 2019-2021: Chuyên viên pháp lý, Luật sư tập sự tại Công ty Luật TNHH Everest