Mix
Lưu Trung Quân

Lưu Trung Quân

@luutrungquanceo

Ông Lưu Trung Quân là Founder & CEO của công ty TNHH DV BDS SaleReal. Kiến thức, trải nghiệm tham gia triển khai nhiều dự án với đa dạng loại hình bất động sản,