@sobatbudiasa
Sobat Budiasa
Sobat Budiasa hanya seorang pengembara hutan dunia maya yang maha luas ini agar mampu memahami kehidupan di dunia nyata. Alam Maya Adalah Guru Tanpa Rasa
http://rare-angon.blogspot.com